รูปภาพ Model Spec
SHG-9 Capacity:9kg
Voltage:220v/380v
Heating type:Gas
Warranty:3 years
Brand Name:MCKINNEY
Material:Stainless Steel
Weight:350KG
Size(mm):900*1010*2000
SHG-15 Capacity:15kg
Voltage:220v/380v
Heating type:Gas
Warranty:3 years
Brand Name:MCKINNEY
Material:Stainless Steel
Weight:450KG
Size(mm):900*1033*2075
SHG-20 Capacity:20kg
Voltage:220v/380v
Heating type:Gas
Warranty:3 years
Brand Name:MCKINNEY
Material:Stainless Steel
Weight:600KG
Size(mm):900*1066*2095
SHG-25 Capacity:25kg
Voltage:220v/380v
Heating type:Gas
Warranty:3 years
Brand Name:MCKINNEY
Material:Stainless Steel
Weight:700KG
Size(mm):900*1140*2095