รูปภาพ Model Spec
SWD-9 ขนาด :9kg
กำลังไฟฟ้าที่รองรับ :380v/220V
รีโมทระยะไกล : รองรับ
ป้องกันเหรียญปลอม
รับประกัน : 3 ปี
ยี่ห้อ:MCKINNEY
วัสดุภายนอก :Stainless Steel
น้ำหนัก :250KG
ขนาด (mm):880*830*1300
WD-15 ขนาด :15kg
กำลังไฟฟ้าที่รองรับ :380v/220V
รีโมทระยะไกล : รองรับ
ป้องกันเหรียญปลอม
รับประกัน : 3 ปี
ยี่ห้อ:MCKINNEY
วัสดุภายนอก :Stainless Steel
น้ำหนัก :300KG
ขนาด (mm):880*1000*1300
SWD-20 ขนาด :20kg
กำลังไฟฟ้าที่รองรับ :380v/220V
รีโมทระยะไกล : รองรับ
ป้องกันเหรียญปลอม
รับประกัน : 3 ปี
ยี่ห้อ:MCKINNEY
วัสดุภายนอก :Stainless Steel
น้ำหนัก :420KG
ขนาด (mm):880*1030*1300
WD-25 ขนาด :25kg
กำลังไฟฟ้าที่รองรับ :380v/220V
รีโมทระยะไกล : รองรับ
ป้องกันเหรียญปลอม
รับประกัน : 3 ปี
ยี่ห้อ:MCKINNEY
วัสดุภายนอก :Stainless Steel
น้ำหนัก :500KG
ขนาด (mm):9000*1100*1350